Tommy Byggare och Development Partner bygger med Wood Tubes reglar

02 jun 2022

Skall man vara klimatsmart får man tänka nytt. Det är ingen underdrift att vi blev mycket intresserade när vi först hörde om Wood Tube och konceptet med väggreglar i papper.

Reglarna har den låga vikt vi uppskattar hos stålreglar och ett lågt koldioxidavtryck vi uppskattar med träreglar. I samarbete med vår framsynta beställare Development Partner har vi utfört ett fullskaligt prov på innerväggar i den pågående hyresgästanpassningen i Kruthuset 17 i Göteborg.

”När Tommy Byggare kom med initiativet att testa Wood Tubes reglar kändes det som ett självklart val att ta chansen i vårt projekt på Kruthuset 17. Jag tycker att det känns roligt och viktigt att aktivt testa nya hållbara material och lösningar för att ha möjlighet att implementera i större skala i kommande projekt”.

– Amanda Håkansson, Development Partner
Martin Skarhall, Tommy Byggare.

Lyckas vi övertyga fler beställare om nyttan med kartongreglar i kombination med cellulosabaserad isolering kan vi göra en betydande insats för att kunna uppnå de de mål Byggbranschen satt upp kring klimatpåverkan, och bidra till att uppfylla Agenda 2030.

Tommy Byggare vill vara innovativa och nyfikna på de metoder som minskar vårt klimatavtryck genom hela entreprenadkedjan och Wood Tube passar perfekt in i de ambitionerna.
//Martin Skarhall, Tommy Byggare