Byggprojekt med Skanska i Borås

19 jun 2022

”Anledningen till att vi ville prova Wood Tubes reglar var framför allt för att minska klimatavtrycket. Vi ligger ju inte så bra till i byggbranschen så att förbättra det känns jättebra. Det var väldigt positivt att använda pappersreglarna. Samtliga som provade tyckte att det fungerade väldigt bra. De var lätta, enkla att skruva och slutresultatet blev precis lika bra som med plåt- eller träreglar. ” – Lars Josefsson, Skanska

Projektet Guttasjöns brandövningsplats är ett projekt åt Borås Stad där Skanska bygger till och renoverar utbildnings- och omklädningslokaler åt 24 räddningstjänster med Särf i spetsen. Det är den första övningsanläggningen i Sverige som blir klar med ett koncept som heter Friska Brandmän, som innebär att att de separerar smutsig/sotig utrustning från den rena. Sot är väldigt cancerogent så de vill undvika att få in det i lokalerna genom speciell ventilation och logistik.