Träfiberns resa från skog till Wood Tube-regel

Vi är stolta att kunna erbjuda en miljövänlig produkt som bidrar till minskade utsläpp inom byggindustrin. Wood Tubes EPD visar väldigt låga koldioxidutsläpp under tillverkning och faktiskt binder reglarna in hela -0,9 kg CO2e/meter (GWP-total A1-A3). Wood Tube-regeln är dessutom heltåtervinningsbar.

01. SKOG


Våra reglar skapas med material från skogen och allt börjar med träfibrerna som växer sig starka i träden. Vi tror på skogen som en förnyelsebar resurs och ett naturligt kretslopp.

02. SPILL FRÅN SKOGSINDUSTRIN


Vid tillverkning av papper så utnyttjas spill från olika delar av skogsindustrin som exempelvis flis från sågverken. Dessa relationer bidrar till en cirkulär ekonomi och en effektiv skogsindustri.

03. Papper


Träden och spillmaterialet går genom ett massabruk och blir till pappersmassa. Pappersmassan åker i sin tur till ett pappersbruk där det blir till papper och kan sedan användas till att göra olika produkter som förpackningar och emballage. När de produkterna är använda slängs de i pappersåtervinningen.

04. WOOD TUBE-REGLAR


När förpackningarna har samlats in återvinns dem för att bli till papper en gång till. Det återvunna pappret kommer till vår fabrik och tillsammans med lim tillverkas våra reglar. Vi har valt limmet noga och det består endast av ämnen som är naturligt förekommande i naturen. Med Wood Tube-reglarna kan vi bygga framtidens byggnader på ett sätt som sparar på våra naturresurser samtidigt som krav på säkerhet efterlevs. Även Wood Tube-regeln kan återvinnas och återgå till ett cirkulärt kretslopp efter dess användning.

”Att välja Wood Tubes klimatsmarta reglar är att göra ett val för kommande generationer”

FN:S GLOBALA MÅL

Vi har en uttalad strategi för att arbeta mot följande mål ur agenda 2030. Genom att samarbeta med oss blir du också en del av lösningen.

Detta mål handlar om att främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare vilket vi bidrar till genom att förbättra snickarnas arbetsmiljö.

Vi bidrar till en hållbar industri genom att sänka CO2-utsläppen och använda skogsråvaran på ett effektivare sätt.

Genom att använda våra produkter möjliggörs tillgång för alla till hållbara, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder.