Länkar till utbildnings-webinarier

Onsdag 22 februari

10.00-10.45: http://shorturl.at/cjmnF

14.00-14.45: http://shorturl.at/lSTV5

Torsdag 2 mars

10.00-10.45: http://shorturl.at/clqVX

14.00-14.45: http://shorturl.at/svQ38