Länkar till utbildnings-webinarier

TISDAG 14/2 2023

10.00-10.45: http://shorturl.at/filp5

14.00-14.45: http://shorturl.at/ghl09

ONSDAG 15/2 2023

10.00-10.45: http://shorturl.at/tHKZ7

14.00-14.45: http://shorturl.at/iHIKR

TORSDAG 16/2 2023

10.00-10.45: http://shorturl.at/cqrsU

14.00-14.45: http://shorturl.at/gmMSV