Strömshuset – Wood Tubes första projekt

22 sep 2021

Vasakronan är tillsammans med Veidekke först ut med att bygga med Wood Tubes pappersreglar. Strömshuset ligger i centrala Göteborg intill domkyrkan och är en välkänd byggnad som omgärdasav Kungsgatan, Västra Hamngatan och Vallgatan. Projektet har en stark miljöprofil och påbyggnaden byggs helt i trä. Det blir nya moderna kontor och kommersiella lokaler för morgondagens krav på en bra arbetsplats. Det är i dessa lokaler som det byggs med Wood Tubes pappersreglar för första gången.

”Vasakronan har som målsättning att vi ska vara klimatneutrala i hela värdekedjan 2030. För att klara det behöver vi jobba med bland annat materialfrågan och våga testa produkter som har lägre klimatpåverkan. Det har vi gjort här i Strömsprojektet.”

Gabriella Palmér, Projektchef, Vasakronan

Även Veidekke som är ansvariga för bygget är positiva till att använda pappersreglar.

”På Veidekke är vi positiva till innovation och särskilt till innovation kopplat till minskad klimatpåverkan. Så i vårt led att ständigt minska vår klimatpåverkan så känns det extra bra att testa en produkt med väsentligt lägre klimatpåverkan men också med förbättrade egenskaper kopplat till arbetsmiljön för våra anställda och leverantörer”

David Grimheden, Teknik & Miljöchef, Veidekke Entreprenad AB